info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Vsi lastniki bodo slej kot prej izstopili iz svojega podjetja, bodisi s prodajo, prenosom lastništva na družinske člane ali ob smrti. Medtem ko lahko zavarovanje igra ključno vlogo pri nepričakovanem izhodu v primeru smrti ali delovne nezmožnosti, predstavlja prodaja ali prenos lastništva kompleksen proces, ki zahteva znanje in izkušnje iz različnih področij, vključno z vrednotenjem podjetja, vplivom prodaje na zaposlene in iz področja davkov. Pred in med prodajo ali prenosom, lahko finančni svetovalec priskrbi nasvete strokovnjakov iz vsakega področja, in tako razvije strategijo, ki prinaša pozitivne rezultate v vseh vidikih izhoda lastnika.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij izdela oceno vrednosti vašega podjetja v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti ali vam v postopku prodaje svetuje, sodeluje pri pogajanjih in vam pomaga iztržiti čim ugodnejši rezultat.

Več informacij o postopku cenitve podjetja lahko preberete v naslednjem članku: KLIKNI TUKAJ

Za izdelavo ocene vrednosti podjetja nam pišite na marko.ploj@skupinaprima.si ali nas pokličite na tel. 041/804-882.

Enega izmed najbolj travmatičnih dogodkov za podjetje predstavlja smrt ali delovna nezmožnost lastnika ali solastnika. Tak dogodek lahko povzroči vrsto problemov, npr. zaprtje podjetja, začasno zaustavitev poslovanja, upad prihodkov, obvezen odkup lastniškega deleža od dedičev solastnika itd.. Preostali solastniki morajo priskrbeti finančna sredstva za odkup, strah pa jih je lahko tudi, da se bo družina umrlega ali delovno nezmožnega lastnika vpletala v poslovanje podjetja. Dobro premišljen in financiran nasledstveni načrt lahko razreši marsikatero izmed teh težav in prepreči dolgotrajne ter drage sodne spore.

Nasledstveni načrt je pravno zavezujoč dokument, v katerem lastniki določijo, kaj se bo zgodilo ob njihovi upokojitvi, smrti ali delovni nezmožnosti:

  • Kdo bo vodil podjetje?
  • Kdo bo lastnik podjetja?
  • Kako se bo financiral prenos lastništva?
  • Kako se bo določila vrednost podjetja?

 

Obstajajo različne opcije načrtovanega prenosa lastniškega deleža na naslednike, najpogostejši pa sta odkup iz strani solastnikov ali odkup iz strani podjetja. V obeh primerih je zelo pomembna zagotovitev finančnih sredstev za odkup, le da jih morajo v prvem primeru zagotoviti solastniki, v drugem pa podjetje. Najpogostejši načini financiranja prenosa lastništva so:

  • Ustvarjanje likvidne rezerve v ta namen;
  • Najem kredita;
  • Obročno izplačilo, ki se pogosto financira iz tekočih denarnih tokov podjetja;
  • Življenjsko zavarovanje lastnikov in zavarovanje delovne nezmožnosti.

 

Lahko se uporabi tudi kombinacija le teh, npr. enkratno začetno izplačilo in obročno izplačilo za določeno obdobje.

Običajno je zavarovanje najbolj realna opcija financiranja. Zadrževanje velike količine likvidnih sredstev je v manjših podjetjih praktično nemogoče, saj se porabljajo za tekoče poslovanje in investicije. Najem visokega kredita, ki bo potreben za odkup lastniškega deleža, je lahko težaven, še posebej brez zadostnih jamstev in osebnega poroštva. Prav tako bo lahko težavno financiranje iz tekočih denarnih tokov, saj se bo nenaden odhod lastnika verjetno poznal tudi na upadu prihodkov podjetja. S sklenitvijo življenjskega zavarovanja in zavarovanja delovne nezmožnosti za vsakega izmed solastnikov, tako prenesemo tveganje na zavarovalnico in poskrbimo za potrebno likvidnost ob nastanku nepredvidenega dogodka.

Zavarovanje je smiselno dopolniti tudi z rentnim varčevanjem in tako poskrbeti še za finančna sredstva potrebna za odkup deleža ob upokojitvi lastnika.