info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
13
JUN
2017

Z oddajanjem prek Airbnbja si je plačala pot okoli sveta

Posted By :
Comments : Off

Avtor: Matjaž Nidorfer, Moje finance.

Sara je oddala svoje stanovanje za pet mesecev in šla vandrat po svetu. Delno so ji ta strošek pokrili kar turisti, ki so najemali njeno stanovanje prek Airbnbja. V povprečju ga oddaja za 120 evrov na noč. Kako uspešno oddajati prek Airbnbja? Se splača celo vzeti puf, kupiti stanovanje in ga oddajati?

Izračun: Kdaj se splača kupiti stanovanje za oddajo?

PRIPRAVIL: Marko Ploj, Finančna skupina Prima

Izhajamo iz predpostavke, da nekdo kupuje stanovanje v Ljubljani za okoli sto tisočakov. Privarčevanih ima 30 tisoča­kov, za preostanek bi najel stanovanjsko posojilo s fiksno obrestno mero za 15 let po letni obrestni meri 2,6 odstotka. Mesečni obrok bi bil 471 evrov.

KAJ DOBIM ZA STO TISOČAKOV

Povprečna cena prodanih stanovanj v Ljubljani je okoli 2.300 evrov za kvadratni meter. Ker pa potrebujemo za oddajo prek Airbnbja stanovanje na zelo dobri lokaciji, bomo morali seči malo globlje v žep. Odlična lokacija bo namreč ena glavnih prednosti, ki bo poskrbela za večje povpraševanje po najemu ter s tem boljšo zasedenost in višjo ceno prenočitve. Za sto tisoč evrov lahko v središču Ljubljane kupimo stanovanje, veliko od 30 do 40 kvadratnih metrov. Oddamo pa ga lahko prek Airbnbja za okoli 50 evrov za noč. Študentom pa takšno stanovanje lahko oddajamo po 400 evrov na mesec.

PRIHODKI IN STROŠKI

V izračunu neto zaslužka lastnika smo upoštevali 80-odstotno zasedenost nepremičnine, tako za oddajo prek Airbnbja kot za oddajo študentom (podrobneje prikazujemo v preglednici). Od prejetega prihodka moramo odšteti vse davke in prispevke, obratovalne stroške (kot so stroški upravljanja, elektrike, vode, interneta, TV, RTV-prispevka in podobno), stroške obnove kratkotraj­nih sestavin (denimo rezervni sklad, oplesk, parket in podobno) ter druge stroške. Ostane nam okoli 70 odstotkov čistega zaslužka. Pri oddajanju prek Airbnbja smo upoštevali obračun davka na podlagi normiranih stroškov, saj je tako ugodneje, kot če bi ga plačali na podlagi dejanskih stroškov.

KAJ PA ZASLUŽEK?

Ob predpostavkah, ki smo jih naved­li, bi bil možni zaslužek – seštevek zaslužka iz oddaje prek Airbnbja in oddaje študentom – 4.705 evrov na leto oziroma v povprečju 392 evrov na mesec. Za pokritje posojila bi morali vsak mesec dodati še okoli 80 evrov, toda stanovanje bo čez 15 let v celoti naše. Ob tem pojasnimo še, da pri tem ne upoštevamo stroškov svojega dela. Sami moramo biti pri oddaji prek Airbnbja kar precej zavzeti – skrbeti za komunikacijo z gosti, njihov sprejem, čiščenje stanovanja, zamenjavo brisač, urejanje administrativnih zadev…

Dodajmo še, da se naš zaslužek spremeni, če se spremeni katerakoli od predpostavk. Obračun davka na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov bi denimo zmanjšal naš zaslužek za okoli 550 evrov. Če bi za prenočitev prejeli le 40 evrov na noč, bi se naš zaslužek zmanjšal za skoraj 700 evrov. Za približno enak znesek bi se zmanjšal tudi v primeru le 70-odstotne zasedenosti nepremičnine.

admin
O avtorju