info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Osebna bilanca premoženja posameznika ali družine, je pomemben del finančnega delovanja družine v prihodnosti.  

 

Vsebuje družinski pregled stanja sredstev in obveznosti, vključno z analizo obstoječega premoženja, obveznosti do virov sredstev, upravljanje z dolgovi, ipd.

Pri tem upoštevamo specifične okoliščine posameznika oz. družine, kot so načrtovanje šolanja otrok, nakupne potrebe, načrtovanje nakupa nepremičnine, avtomobila,  finančne preskrbljenosti družinskih članov, ipd.

Cilj finančnega načrta družine je postaviti dolgoročni finančni plan družine, ki je podlaga za dosego kratkoročnih in dolgoročnih ciljev družine in v katerem se v naprej predvideva prihodnje delovanje družine.

Oblikovanje osebne bilance je še posebej primerno za tiste, ki ne vedo koliko je vredno njihovo premoženje, koliko denarja potrošijo na mesec, koliko jih mesečno stane vzdrževanje doma, avtomobila, saj jim natančneje opredeli njihove nakupne navade in  popiše premoženje.

Zakaj osebna premoženska bilanca?

  • Ocenitev finančnega statusa
  • Učinkovitejše upravljanje z denarjem
  • Izpolnitev zastavljenih finančnih ciljev
  • Uravnavanje likvidnosti
  • Večja investicijska disciplina

Kako si zagotoviti osebno bilanco premoženja?
Pišete na: info@skupinaprima.si

Izdelava premoženjske bilance na konkretnem primeru 4 članske družine

1. Premoženje

276.300

Gotovina

300

Stanje na TRR

15.000

Depoziti

13.000

Vrednostni papirji

6.000

Življenjska zavarovanje (trenutna odkupna vrednost)

9.000

Lastno pokojninsko varčevanje (privarčevani znesek)

12.000

Vozila (avtomobili, čolni, kolesa ipd.)

9.000

Nepremičnine skupaj

212.000

Nepremičnina 1

145.000

Nepremičnina 2

65.000

Nepremičnina 3

0

Umetniški in drugi vrednejši predmeti (nakit, ure, zbirke, redki predmeti)

2.000

2. Obveznosti (dolgovi)

36.400

Posojilo 1

33.800

Posojilo 2

0

Preostanek lizinga

2.500

Neporavnani zneski na kreditnih karticah

100

Minus na TRR

0

Ne(od)plačane zavarovalne premije

0

Drugo

0

Neto premoženje (1 – 2)

239.900

3. Mesečni dohodki

1.968,3

Plača

1.350

Pokojnina

0

Štipendija

0

Honorarji

300

Drugi socialni prejemnki

0

Najemnine

250

Dividende*

25

Obresti

43,3

Drugi prihodki

0

4. Mesečni odlivi

1.400

Gospodinjstvo (hrana, pijača, čistila ipd.)

380

Oblačila, obutev

200

Obratovalni stroški (elektrika, voda, upravljanje, rezervni sklad, nadomestilo za stavbno zemljišče itd.)

120

Drobna popravila v stanovanju, hiši

50

Prevoz (bencin, javni prevoz, drugo)

150

Zavarovanja (življenska, nezgodna, premoženjska)

175

Novi pologi za varčevanja

0

Varčevanja za dopust, popravila, vozila

0

Članarine in naročnine (revije, časopisi, knjižnice, stranke itd.)

25

Konjički in zabava

60

Rekreacija

50

Izobraževanje

50

Telefoni (stacionarni in mobilni)

35

Internet, kabelska

35

Hišni ljubljenčki

0

Redne zdravstvene storitve (zobozdravnik, očala ipd.)

0

Ocena nepredvidenih izdatkov (zdravstvo, avto, drugo)

70

Drugi izdatki

0

Razlika med prihodki in odlivi (3 – 4)

368,3