info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Ste nevešči upravljanja svojih naložb? Ali preprosto nimate časa in volje, da bi se poglobili kako pravilno sestaviti uravnotežen portfelj, ki bi vam ustrezal? Imate  svoja sredstva premalo razpršena in prevladuje nalaganje sredstev le v eno obliko (npr. nepremičnine, delnice, ipd.)? Kako likvidna so vaša sredstva?

Ste v preteklosti podlegli naložbenim muham enodnevnicam? Ali ste se v podali v katero izmed naložb zato, ker so takrat pač vsi šli v njo?

Še posebej v času krize, se pri mnogih vlagateljih pokaže, da njihova sredstva v preteklosti niso bila na pravilen način razpršena.

Pogostokrat tudi pozabljamo, da se naš življenski slog s časom spreminja. Spreminjajo se naše navade, kupna moč, življenski standard, hobiji, zdravstveno stanje. Prehajamo tudi v različna življenska obdobja, dobimo otroke, najamemo kredite, gradimo hišo, kasneje se spet upokojimo.

Zato je potrebno obstoječe portfelje tudi ustrezno preoblikovati. Pri tem dobite našo podporo za spremljanje svojih naložb in pomoč pri sami izvedbi.

Predajte spremljanje naložbenih porfeljev nam!

Si želite, da bi nad vašimi prihranki bedel izkušen profesionalec? Ste si ustvarili opaznejše premoženje, ki bi ga želeli prepustiti spremljanju strokovnjakom, vi pa bi se prepustili stvarem v katerih ste najboljši?

Storitev je namenjena vlagateljem, ki so si že ustvarili določeno premoženje v obliki vzajemnih skladov, vrednostnih papirjev, naložbenih zavarovanj, ki imajo možnost preoblikovanja naložbene politike.

Zakaj je potrebno spremljanje obstoječega portfelja?

Da bi kar se da zanesljivo in varno dosegli naložbene cilje, ki ste si jih zastavili, je potrebno obstoječe portfelje preoblikovati glede na dane okoliščine. S približevanjem varčevalnega cilja (npr. pokojnine), se poveča potreba po preoblikovanju iz višje tveganih naložb (npr. delnic)  v varnejše naložbe (depoziti, obveznice ipd.) Nasprotno lahko ima mlajša populacija večji del premoženja v nadpovprečno  tveganih finančnih naložbah, ki pa se s  starostjo morajo postopno zmanjševati.

V obdobju visokih rasti je potrebno zmanjšati izpostavljenost nekaterim delnicam, in obratno  v obdobju recesije je potrebno izpostavljenost delnicam povečati. Spremljanje obstoječega portfelja, s strani finančnih analitikov prepreči nesposobnost  hitrega in odločnega reagiranja in tako zmanjša izpostavljenost portfelja nihanjem na kapitalskih trgih.

Pri tem moramo upoštevati še druge posebne okoliščine vsakega posameznika, ki zahtevajo preoblikovanje naložbenega portfelja, kot so: spremenjeni finančni cilji, dedovanje premoženja, nepredvideni izdatki ipd.