info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Ugotovite ali je vaša stopnja zadolženosti v okviru urejenih osebnih financ!

Preden se odločamo o dodatnih kreditnih obveznostih, premislimo, kolikšen je tisti znesek, za katerega se lahko zadolžimo, da naš življenjski standard ne bo ogrožen in bomo mesečne obveznosti lahko redno odplačevali.

Pregled zadolženosti nam omogoča vpogled v realno breme našega dolga in koristna napotila v prihodnje. Če dolg ni prevelik, lahko izkoristimo dodatno možnost zadolževanja, če pa je dolg glede na našo starost in prihodke prevelik, se moramo lotiti njegovega zmanjšanja.

Kje je razumna meje nam pokažeta faktor zadolženostiin stopnja zadolženosti.

Mesečni izdatki za poplačilo dolgov naj ne presežejo 40% mesečnega neto prihodka.

Izračun optimalne stopnje zadolženosti:

33- letna Maja bi rada ugotovila, ali je prezadolžena in izračunala svojo stopnjo zadolženosti. Majin kratkoročni kredit za počitnice znaša 40 EUR mesečno, za 5-letni leasing avtomobila plačuje 180 EUR. Prav tako je najela dolgoročni hipotekarni kredit za stanovanje, katerega mesečni obrok znaša  270 EUR. Mesečno prejema 1.500 EUR plače.

Stopnja zadolženosti: redna mesečna plačila dolgov x 100 / Mesečni neto prihodek

(40 EUR +180 EUR + 270 EUR) x 100 / 1500 EUR = 21,87%

Stopnja zadolženosti nam pokaže kratkoročno sposobnost vračanja dolgov (likvidnost). Če je skupna mesečna obveznost za uresničitev ciljev naraste nad 40 odstotkov mesečnih neto prihodkov, načrt financiranja ciljev praviloma ni izvedljiv.

PRIMA NAMIG:
Za kredit se odločimo takrat, ko uresničitev cilja danes pomeni prihranek v primerjavi z njegovo uresničitvijo v prihodnosti.

Majina stopnja zadolženosti znaša skoraj 22%. Priporočena največja višina zadolženosti v njeni starosti je 40 odstotkov, nad tem deležem za Majo ni več priporočljivo da se dodatno zadolžuje. Posameznik v mlajših letih si lahko privošči višji znesek dolgov, saj ima zaradi let možnost te dolgove poplačati.  Z višanjem starosti se mora stopnja zadolženosti zniževati, tako naj npr. 55 letnikova najvišja priporočljiva stopnja zadolženosti znaša le še 20%.

Izračun vaše optimalne stopnje zadolženosti
Pišite na: info@skupinaprima.si