info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Preverite, kako vam lahko strokovno pripravljene naložbene kombinacije pomagajo sestaviti razpršen in perspektiven portfelj!

 

PRIMA Vrhunski

Vrhunski naložbeni portfelj je sestavljen iz najbolje upravljanih delniških vzajemnih skladov zadnjih treh oz. petih let. Vsi skladi vključeni v ta portfelj so ocenjeni s štirimi ali petimi zvezdicami in sodijo med top sklade v Sloveniji. Izkazali so se z najvišjimi donosi na enoto tveganja.

Vrhunski naložbeni portfelj je primeren za dolgoročne vlagatelje, ki si želijo vrhunske rasti investiranih sredstev in so za to pripravljeni sprejeti visoka tržna nihanja.

PRIMA Vsestranski

Vsestranski naložbeni portfelj je sestavljen iz perspektivnih delniških in obvezniških vzajemnih skladov. Primeren je za dolgoročne vlagatelje, ki zraven visoke donosnosti želijo tudi določeno mero varnosti.

PRIMA Zanesljiv

Zanesljiv naložbeni profil je sestavljen pretežno iz obvezniških in denarnih vzajemnih skladov. Primeren je za vlagatelje, ki v ospredje postavljajo varnost in likvidnost investiranih sredstev. Je najprimernejša alternativa bančnim depozitom, ravno zaradi razmeroma nizkega tveganja, višjih donosov in večje likvidnosti.