info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Zaščita kreditojemalcev je posebna vrsta zavarovanja s katerim zavarujemo svoje kreditne obveznosti. V primeru nenačrtovanih dogodkov, našim najbližjim ne zapustimo dolgov, ki jih lahko  po zakonodaji podedujejo tudi mladoletni otroci.

V skladu s 142. členom Zakona o dedovanju  je namreč dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja, kar v praksi pomeni, da dediči podedujejo poleg premoženja tudi naše dolgove, ne glede na to, da lahko gre za naše mladoletne in nepreskrbljene otroke.

PRIMA POUDAREK:
Ali veste, da bodo morali v primeru smrti kreditojemalca, kredit poplačati naši najbližji družinski člani in celo mladoletni otroci?

V zakonu o dedovanju RS v 10. členu jasno piše, da po zapustniku dedujejo njegovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, zakonec, njegovi starši, posvojitelji in njegovi sorodniki, njegovi bratje in sestre ter njihovi potomci in njegovi dedi in babice ter njihovi potomci.

Pogosto se to tudi zamenjuje z običajnim zavarovanjem kredita pri banki. Z običajnim zavarovanjem kredita pri banki še nismo obvarovali dedičev pred  poplačilom neporavnanih obveznosti do banke. Običajno zavarovanje kredita pomeni le, da se banka zavaruje pred morebitnimi neplačili. Zavarovalnica pa bo vložila regresni zahtevek do kreditojemalca. Če želimo na pravilen način zaščiti svoje dediče, je pravilna rešitev rizično zavarovanje oziroma zavarovanje za primer smrti v višini dolga.

PRIMA POUDAREK:

„V kolikor zavarujemo kredit pri banki, to še ne pomeni, da v primeru smrti ne bo potrebno poplačati naših neporavnanih obveznosti!”

„Hipoteka na nepremičnino  ni jamstvo za družino, ampak zavarovanje za banko.”

 

Preberite še:
Kam po najugodnejše življenjsko zavarovanje za 30-, 40- in 50-letnika
Pojdite v lov za naj premijo in prihranite tisočaka
Kakšne so možnosti kreditojemalca, da zavaruje svoj kredit?
Katera bančna pogojevanja pri odobravanju kreditov niso dopustna?