info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

V Sloveniji zboli in umre za rakom letno več kot 10.000 prebivalcev.

Čeprav se obolevanje za hudimi boleznimi povečuje, se smrtnost zaradi učinkovitejših načinov zdravljenja te bolezni v zadnjih letih v razvitem svetu zmanjšuje. Naraščajoči stroški zdravniške oskrbe in s tem povezani stroški pa imajo močan finančni vpliv na posameznika in družinski proračun.

Življenje s kritično boleznijo pomeni veliko spremembo v načinu življenja, prinaša omejitve pri opravljanju dnevnih opravil in v primeru dolgotrajnega zdravljenja pomeni izpad dohodka družine.

 

Zavarovanje hudih bolezni

Če je bila pri zavarovancu medicinsko diagnosticirana ena izmed 16 kritičnih bolezni, se izplača dogovorjena zavarovalna vsota s katero nadomestimo osebni dohodek zaradi dolgotrajnejšega zdravljenja in pridobimo finančna sredstva za kakovostnejše zdravljenje (rehabilitacije, terapije, operacije v tujini, nadstandardno zdravljenje ipd.)

Z dodatno izbiro mesečnega nadomestila, pa lahko ublažimo tudi izpad osebnega dohodka, ki je nastal zaradi najmanj 30 dnevne odsotnosti iz dela zaradi bolezni.

PRIMA POUDAREK:
Tovrstna zaščita je primerna za vsakogar, še posebej pa še za podjetnike in samozaposlene, ki so vsakodnevno podvrženi stresnim situacijam. Zavarovanje se priporoča tudi tistim, pri katerih so v preteklosti družinski člani oboleli za katero izmed kritičnih bolezni.

 

Dejstva:

  • Vzrok za 25% bolniških odsotnosti so nezgode, kar 70% bolniških odsotnostih pa je posledica bolezni.
  • Rakava obolenja so 2. najpogostejši vzrok za najvišjo stopnjo nezmožnosti za delo, posledica česar je popolna upokojitev.
  • Srčni infarkt je 3. najpogostejši vzrok za delovno invalidnost v Sloveniji.
  • Bolniška odsotnost v povprečju traja 190 dni.
  • Slovenci v obdobju delovne aktivnosti (do 65. leta) najpogosteje umiramo za rakom in boleznimi srca in ožilja.

 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, Raziskava: Odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov