info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Ne podcenjujte dogodkov, ki zamajejo življenje!

Odgovornost in skrb zase in za svoje bližnje, sta najpomembnejša razloga, da poskrbite za kakovostno zavarovalno zaščito in s tem za finančno in socialno varnost svoje družine in tistih, ki so finančno odvisni od vas.

S primerno zavarovano zaščito namreč poskrbite za odplačilo dolgov v primeru nepričakovanih dogodkov in stroškov dedičev ob vaši smrti, zagotovite sredstva za šolanje vaših otrok, omogočite dostojno življenje preživelemu partnerju, sebi pa omogočite finančno fleksibilnost tekom trajanja.

Naslednje zavarovanje, ki je prav tako pomembno, je zavarovanje za invalidnost, saj nam takšen dogodek ne le korenito spremeni življenje, temveč potrebujemo tudi ustrezno enkratno izplačilo, denimo v višini 100 tisoč evrov ali več, za prilagoditev stanovanja, nakup vozička, terapije in drugo. Priporočljivo je, da v primeru invalidnosti poskrbimo tudi za stalen dohodek v obliki nezgodne rente v višini od 1000 do 3000 EUR mesečno do konca življenja, ki nam omogoča financiranje sprotnih življenjskih stroškov.

Zaradi razvoja medicine so številne bolezni in nezgode postale nadzorovane in ozdravljive, vendar zaradi naraščajočih stroškov zdravljenja, le to postaja ljudem čedalje manj dosegljivo. Morebitna  bolezen ima, zaradi nesposobnosti za delo, velik vpliv na zmanjšanje družinskega proračuna.

Pred izbiro najprimernejšega zavarovalnega kritja je zato smiselno ugotoviti, kolikšna je vaša optimalna zavarovalna vsota. Ta mora zadoščati za poplačilo vseh dolgov in kreditov, družini in vzdrževanim družinskim članom pa omogočiti finančno neodvisnost.

Kako določiti potrebna kritja in izračunati priporočljivo zavarovalno vsoto za primer smrti?

Priporočljiva zavarovalna vsota za življenjsko zavarovanje = (A + B + C – D)

A. Nadomestitev prihodka v primeru smrti (trikratnik letnih prihodkov – kar priporoča Slovensko zavarovalno združenje. To pomeni, da bo ta znesek zadoščal za tri leta življenja. V tujini priporočajo šestkratnik ali celo več.):
B. Višina kreditov in dolgov: 
C. Stroški vzdrževanja otrok:
D. Obstoječa sklenjena zavarovanja:
OPTIMALNA ZAVAROVALNA VSOTA:   =  (A + B + C – D)

Konkreten primer:
Gre za izračun zavarovalne vsote za družino v primeru smrti enega od staršev (npr. očeta), ki jo potrebujejo zaradi izpada dohodka ob njegovi smrti.

A) Letni neto prihodek očeta x 3 leta = 1.200 evrov x 12 mesecev x 3 = 43.200 EUR (ta denar zadošča za preživetje preostalih članov družine za tri leta),
B) Višina posojil v gospodinjstvu = 50.000 EUR,
C) Stroški šolanja 2 otrok, ki sta že na fakulteti, šolala se bosta približno 4 leta = (150 evrov štipendije x 4 leta + 150 evrov najemnine na mesec x 4 leta) x 2 = 28.800 EUR
D) Višina obstoječih zavarovalnih vsot (življenjska zavarovanja) = 20.000 EUR (oče že ima sklenjeno življenjsko zavarovanje v višini 20.000 EUR)

Priporočljiva minimalna zavarovalna vsota za očeta te družine je torej najmanj 102.000 evrov, kar zadošča njegovi ženi in otrokom za vsaj tri leta življenja, brez spremembe življenjskega standarda. Ob tem je pomembno opozoriti, da mora biti vsak od staršev zavarovan vsaj za zgornjo zavarovalno vsoto, seveda ob predpostavki, da imata enake oziroma podobne dohodke.

 

Preberite še:
Kam po najugodnejše življenjsko zavarovanje za 30-, 40- in 50-letnika
Za manj denarja je mogoče dobiti več