info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
15
JAN
2015

Kakšne so možnosti kreditojemalca, da zavaruje svoj kredit?

Posted By :
Comments : Off

Ker so krediti praviloma dolgoročne finančne obveznosti, ki jih odplačujemo kar nekaj let, je pomembno,  da predvidimo tudi morebitne neljube dogodke, ki lahko otežijo odplačevanje kredita, kot so npr.  brezposelnost, hujša bolezen, nezgoda, smrt kreditojemalca ipd.Ker se v  teh primerih  lahko zgodi, da boste nezmožni odplačevati svoj kredit, si mora v banka v takih primerih zagotoviti ustrezno kritje, da posojeni denar dobi nazaj. 

 

Kakšne so možnosti kreditojemalca, da zavaruje svoj kredit?
Kreditojemalec lahko zavaruje kredit pri zavarovalnici, s hipoteko ali s pomočjo porokov, ki jamčijo, da bodo v primeru nezmožnosti odplačevanja kreditojemalca odplačali najeti kredit.

Jamstvo s porokom, je manj običajno,  predvsem zaradi tega, ker je poroka, ki bo jamčil  za odplačevanje vašega kredita, težko najti. Zavarovanje preko plačevanja zavarovalne premije, je sicer dražje, riziko neodplačevanja  posojila pa prevzame izbrana zavarovalnica.

Možna je tudi zastava vrednostnih papirjev, ki pa je v času borznih pretresov za banke slaba garancija, banka pa vas lahko v primeru drastičnega padca cen zastavljenega vrednostnega papirja pozove k dodatnemu zavarovanju.

Najbolj priljubljena oblika zavarovanja je tako  še zmeraj hipoteka na nepremičnini, ki ste jo kupili. Seveda je možna tudi hipoteka na kateri drugi nepremičnini, ki jo ima posameznik v lasti, lahko gre tudi za hipoteko na parcelo, zemljišče ipd. Zastavljena nepremičnina mora biti vsako leto zavarovana za primer požara, izliva vode, ujme in strele, zavarovanje pa je preneseno v korist banke (vinkulacija).
Za  zmanjšanje tveganja pri odobritvi kredita, banke poskrbijo z ustreznim razmerjem med vrednostjo kredita in vrednostjo zastavljene nepremičnine. Če so bile v preteklosti banke radodarne in so odobrile posojilo tudi do 100 odstotkov vrednosti nepremičnine, pa se je to spremenilo ob posojilnem krču. Najvišja vrednost posojil zavarovanih s hipoteko dosega od 50 do 85 odstotkov vrednosti zastavljene nepremičnine, pri čemer najbolj vpliva boniteta posojilojemalca.  Po sami odobritvi kredita, lahko banka še preverja  vrednost nepremičnine, predvsem v primerih večjih sprememb na nepremičninskih trgih. Tako lahko banke  v primeru prevelikega nesorazmerja med preostalim kreditom in kritjem, zahtevajo še dodatno jamstvo.

Kako je z odplačevanjem anuitete v primeru brezposelnosti?

V primeru izgube zaposlitve je najboljše, da se odpravite na banko, in se pogovorite glede nadaljnjega odplačevanja kredita. Banke so v takih primerih pripravljene podaljšati dobo odplačevanja kredita, pri čemer se zniža mesečna anuiteta. Lahko se tudi dogovorite za moratorij kredita, na tržišču pa obstajajo tudi zavarovanja za primer brezposelnosti, kar pomeni, da bo v primeru vaše brezposelnosti odplačevala vaš kredit zavarovalnica.

Zavarovanje lahko sklenejo samo osebe, zaposlene za nedoločen čas, najdaljša doba odplačevanja pa znaša 24 mesecev. Višina zavarovanja za primer brezposelnosti je odvisna od višine najetega kredita, na slovenskem tržišču pa jo ponujajo tri zavarovalnice.

 

PRIMA NAMIG: 

Ne pozabite še na sklenitev rizičnega življenjskega zavarovanja, ki nudi dodatno jamstvo za poplačilo preostanka hipotekarnega kredita in razbremenitev družinskih članov, v primeru smrti, kritične bolezni, trajne invalidnosti ali delovne nezmožnosti.

Vaša družina tako ne prevzame bremena odplačevanja kredita, saj se namreč banka v zgoraj navedenih primerih  poplača iz sredstev zavarovalne police, ki ste jo vinkulirali v njeno korist, otrokom ali partnerju pa ostane nepremičnina.

 

Preberite še:

Kje je zavarovanje za kreditojemalce najcenejše?

Katera bančna pogojavanja pri odobravanju kreditov niso dopustna?

Marina Sreš
O avtorju
avtor: Marina Sreš univ. dipl. ekon., višja finančna svetovalka, Finančna skupina Prima d.o.o.