info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Potrebujete nujen pravni posvet? Je vašemu podjetju povzročena materialna škoda? Imate težave s terjatvami?

V okviru pravne zaščite za gospodarske družbe, je možno zavarovati podjetja vseh pravnih oblik, ki pri svojem delovanju potrebujejo storitve pravnega svetovanja. Z ustrezno pogodbo ste namreč upravičeni do mesečnega brezplačnega posveta pri odvetniku, ki vam bo pomagal na številnih gospodarskih področjih.

 • Ste kazensko preganjani zaradi poklicne odgovornosti?
 • Imate težave z zaposlenimi?
 • Ste na službeni poti povzročili prometno nesrečo?

»Zagotovite si ugodno varovanje pravnih interesov tako v Sloveniji kot tudi v tujini!«

 

Pravna zaščita krije stroške v kazenskih postopkih, odškodninskih pravdah in delovnih sporih, tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah. Svojim zavarovancem krije naslednje sodne in izvensodne stroške:

 • Odvetniški in notarski stroški
 • Stroški izvedeniških mnenj
 • Stroški prič in tolmačev
 • Dodatni materialni stroški
 • Sodni stroški
 • Zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR
 • Kritje potnih stroškov za sojenje v tujini
 • Stroški izvensodnih poravnav, mediacij
 • S sodbo naloženi stroški nasprotne strani

»Podjetniki pozor! Podjetniki hkrati v enem paketu zavarujte sebe in svojo družino na zasebnem področju!«

V obseg kritja na zasebnem področju so vključeni  tudi vsi družinski člani in otroci, do 27. leta starosti, če so nesamostojni.

 

Upravljanje s terjatvami

Drugo pomembno področje, ki ga vključuje, je upravljanje terjatev. Kritje obsega vodenje izvensodnega upravljanja terjatev in vključuje naslednje storitve: prvi dopis dolžniku s pozivom k plačilu, telefonska izterjava, dopis odvetnika z opozorilom na sodno izterjavo, E-izvršba oz. COVL. Na ta način se stopnjuje resnost postopka in dolžnik vzame ta postopek opominjanja veliko resneje, kakor, če podjetja preko svojih finančnih služb terjajo svoje dolžnike. S strokovnim terjanjem upnikov, dosežemo močan psihološki učinek, podjetju pa omogoča, da se posveti aktivnostim, ki mu prinašajo dodano vrednost.

Postopek upravljanja terjatev:

KONKRETNI PRIMERI PRAVNE ZAŠČITE V PODJETJU:

 • Splošna odškodninska pravna zaščita (člen 21 SPPZ 17)
  Stranka je neprevidno odvrgla ogorek v vaši delavnici in s tem povzročila požar v katerem je bil opečen delavec. S pomočjo odvetnika toži delavec stranko za odškodnino zaradi bolečin in invalidnine.
 • Splošna kazenska pravna zaščita (člen 20 SPPZ 17) – obramba pred pregonom s strani državnega tožilca
  Delavec je pri pospravljanju padel iz nezaščitenega odra. Zaradi neizvajanja varnostnih predpisov je uveden kazenski postopek proti podjetju in odgovorni osebi.  Odvetnik ščiti interese podjetja in odgovorne osebe.
 • Pravna zaščita na področju delovnega prava (člen 23 SPPZ 17)
  Delodajalec odpusti zaposlenega, ki je kljub večkratnim opozorilom zamujal na delovno mesto.  Po prekinitvi delovnega razmerja pa zaposleni sproži postopek na sodišču za delovno in socialno pravo. Odvetnik ščiti interese podjetja
 • Pravna zaščita na področju socialnega zavarovanja (člen 24 SPPZ 17)
  ​Pri delovni nesreči je zavarovalec utrpel hujše poškodbe in po daljšem zdravljenju ni več sposoben opravljati enakega dela kot pred nesrečo. ZPIZ ga kljub temu ne želi delno ali predčasno upokojiti. Odvetnik ščiti interese podjetja in zaposlenega.
 • ​Pravna zaščita svetovanja (člen 19 SPPZ 17)
  ​Pred podpisom pogodbe o nakupu stroja, še želite nasvet odvetnika o kreditni pogodbi, ki jo je pripravil kreditodajalec (banka).
 • Pravna zaščita zavarovalne pogodbe (člen 22 SPPZ 17)
  Požar popolnoma uniči vašo delavnico. Zavarovalnica, ki je imela objekt požarno zavarovan, zavrne izplačilo zavarovalnine. Proti zavarovalnici sprožite spor zaradi neutemeljene zavrnitve izplačila zavarovalnine.