info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Vzpostavitev pokojninskih shem in drugih bonitet, koristi tako vašim zaposlenim, kot tudi vašemu podjetju. Z njimi poskrbite za enega izmed ključnih sredstev vašega podjetja – zaposlene.

Dober pokojninski načrt vam lahko pomaga privabiti in zadržati kvaliteten kader, zmanjšati davčne obveznosti vašega podjetja in poskrbeti za vašo lastno pokojnino. Če načrt temelji na uspešnosti poslovanja podjetja, lahko poveča tudi motivacijo zaposlenih in produktivnost.

Medtem, ko bi v pokoju želeli vsi živeti čim bolj brezskrbno, pa je pot do tja dolga in zahteva razumno načrtovanje in leta vztrajnosti. Ker obstaja veliko različnih opcij, ki se zelo razlikujejo po finančnem, davčnem in stroškovnem vidiku, je proces izbire pravilnega lahko zelo zapleten in dolgotrajen.

Obstajajo namreč pokojninske sheme, ki jih z davčnimi olajšavami podpira država, vendar vsebujejo veliko omejitev (npr. ponujene morajo biti vsem zaposlenim pod enakimi pogoji, omejena je višina vplačil, enkratni dvigi niso mogoči ipd.) in mnogo drugih, ki vašemu podjetju sicer ne prinašajo davčne olajšave, vendar so dosti bolj fleksibilne. Omogočajo vam npr. odloženo izplačilo vašim ključnim zaposlenim, ali nagrado, ki jim bo pripadala, če bodo izpolnjeni določeni pogoji – npr., če bodo ostali v podjetju določeno število let ipd. Prav tako obstajajo sheme primerne za lastnike in solastnike, za načrtovanje vašega izstopa iz podjetja in odkup vašega lastniškega deleža. Kot lastnik ali samostojni podjetnik boste lahko namreč verjetno varčevali višji znesek preko podjetja, kot bi ga lahko osebno.

Pri izbiri pravilnih, vzpostavitvi in vzdrževanju teh načrtov vam poslovni svetovalci lahko privarčujemo veliko denarja in časa.

Dejstva:

  • Po podatkih ZPIZ-a je v letu 2016 povprečna starostna pokojnina znašala 619 evrov (samo še 59% povprečne neto plače)
  • 40 odstotkov upokojenih je mesečno prejemalo do 500 evrov pokojnine.
    30 odstotkov upokojenih je mesečno prejemalo med 500 in 700 evri pokojnine.
    Le 10 odstotkov jih je mesečno prejemalo več kot 1.000 evrov.
  • Življenjska doba se podaljšuje, z njo pa tudi čas uživanja pokojnine. Raziskave kažejo, da življenjski stroški s starostjo naraščajo.
  • Pri samozaposlenih obstaja največje tveganje revščine v pokoju.

 

Razmerje med povprečnimi pokojninami in povprečnimi neto plačami:


Vir: Statistika Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje