info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30

Ljudje se ukvarjamo s podjetništvom zaradi različnih razlogov. Eden izmed njih je verjetno tudi finančni – da si zagotovimo varno finančno prihodnost. Ker so naše osebne finance pogosto povezane s finančnim stanjem našega podjetja, moramo poskrbeti tako za ustvarjanje dobičkov, kot tudi za povečevanje osebnega premoženja. Le tako bomo lahko uživali sadove našega dela in se konec koncev tudi brezskrbno upokojili, ko bo prišel čas za to. Glede na to, da davki neposredno vplivajo na višino ustvarjenega premoženja, je smiselno temu področju posvetiti nekoliko večjo pozornost.

Zaradi zahtevnosti vodenja podjetja sicer večini podjetnikov primanjkuje časa, kar lahko privede do zanemarjanja številnih finančnih zadev, ki so dolgoročno zelo pomembne. Poslovni svetovalci lahko lastnikom podjetij doprinesemo veliko dodano vrednost, z zagotavljanjem nasvetov in informacij o finančnih zadevah izven osnovnega poslovanja podjetja.

»Na tem svetu ni nič gotovega, razen smrti in davkov.« Benjamin Franklin (1706 – 1790)

No podjetja se davkom ne morejo izogniti. Lahko pa jih optimizirajo. Zato je pomembno, da izkoristimo vse davčne in finančne ugodnosti, ki jih dopušča zakonodaja. Uveljavimo lahko različne davčne olajšave, za svojo pokojnino varčujemo kar preko podjetja, optimiziramo obdavčitev pri izplačilu dobička in prodaji poslovnih deležev, izkoristimo davčne ugodnosti za motivacijo zaposlenih ipd.