info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
20
NOV
2013

Katera bančna pogojevanja pri odobravanju kreditov niso dopustna?

Posted By :
Comments : Off

V boj za komitente so se podale tudi banke, ki za komitente ne želijo opravljati le klasičnih bančnih storitev, ampak zaslužiti tudi s prodajo dodatnih produktov. Banke tako nemalokrat pogojujejo odobritev posojil z nakupom različnih zavarovalnih produktov (običajno naložbenih življenjskih zavarovanj), ki so za stranko sicer lahko ustrezni, običajno pa so povsem neprimerni. Nemalokrat banke pogojujejo višino bančnega pribitka s sklenitvijo dodatnega produkta.

Zveza potrošnikov Slovenije opozarja: »Življenjsko zavarovanje kreditojemalca ni pogoj za odobritev stanovanjskega kredita, zato tudi stroški premije zavarovanja niso vključeni v efektivno obrestno mero (EOM), s pomočjo katere lahko primerjate kredite med seboj. To oteži primerjavo bančnih ponudb. Pomagate si lahko tako, da skupnim stroškom kredita (bančnik vas mora seznaniti z njimi) prištejete še skupno premijo življenjskega zavarovanja.«

 

"Določenega zavarovanja zato ne sklepajte samo zaradi ugodnejše obrestne mere pri kreditu, saj vas zna zavarovalna premija stati več, kot bi prihranili pri obrestih. Pred odločitvijo tako ne pozabite primerjati ponudbe, saj so lahko razlike med pogoji tovrstnih zavarovanj in višinami premij precej velike."

 

Dodatni razlog je tudi ta, da so banke v svoji ponudbi dodatnih bančnih produktov omejene in neobjektivne. Vsaka banka je namreč v strateški ali celo lastniški navezavi s katero izmed zavarovalnic.

 

Katere so torej neupravičene zahteve bank, pri najemu stanovanjskega posojila?

•    pogojevanje nakupa po imenu produkta in po imenu zavarovalnice,

•    pogojevanje višine bančnega pribitka z nakupom naložbenega življenjskega zavarovanja ali premoženjskega zavarovanja,

•   pretrganje premoženjskega zavarovanja za nepremičnino in nakup novega premoženjskega zavarovanja za isto nepremičnino prek bančnega kanala,

 

Da so najlažja tarča seveda predvsem tisti, ki se odločajo za najem stanovanjskega posojila, ni potrebno posebej poudarjati.

 

PRIMA NAMIG: "Komitenti lahko omilijo pogoje, če imajo dobro boniteto in se znajo pogajati, ali pa pridejo z že sklenjenimi produkti (riziko življenjskega zavarovanja ali mesečnega varčevanja), saj bi moral bančnik te produkte upoštevati, s čimer ima manj manevrskega prostora za pogojevanje."

 

Če imate morebiti  že sklenjeno življenjsko zavarovanje, morda kot kreditojemalec sploh ne potrebujete dodatnega zavarovanja, kar naj preveri neodvisni finančni svetovalec, ki vam bo svetoval tudi o tem kolikšna zavarovalna vsota je ustrezna za pokritje vaših kreditnih obveznostih in kateri ponudniki so najkonkurenčnejši.

Želite informativni posvet na področju zaščite kreditojemalca? Pišite nam: info@skupinaprima.si

Marina Sreš
O avtorju
avtor: Marina Sreš univ. dipl. ekon., višja finančna svetovalka, Finančna skupina Prima d.o.o.