info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
17
SEP
2018

Kako se upokojiti z milijonom evrov prihrankov

Posted By :
Comments : Off

Večina ljudi niti približno ne zasluži toliko v vsem svojem življenju, kaj šele, da bi si ustvarili takšne pokojninske prihranke. Pa vendar je milijon evrov vsota, ki v tujini pomeni ločnico med tistimi, ki se lahko brez skrbi upokojijo, in tistimi, ki bodo stara leta težje preživeli. Kaj pa pri nas?

Pustimo ob strani zgodbe uspešnih podjetnikov, vlagateljev, kriptomilijonarjev, loterijskih srečnežev. Usmerimo se na povprečnega Slovenca, ki hodi v službo in zasluži povprečno plačo. Tudi zanj takšni prihranki niso nedosegljivi.

Če se odloči za disciplinirano varčevanje, lahko že z 235 evri na mesec, ki jih vlaga na delniške trge, v 40 letih privarčuje milijon evrov. Če želi do istega cilja priti v krajšem času ali z »varnejšo« naložbo (npr. obveznice), mora biti njegov vložek toliko večji.

Če se morda mesečni znesek zdi prevelik za eno osebo, pa gotovo ni prevelik, če varčujeta oba partnerja. Če vsak izmed njiju mesečno varčuje okrog 120 evrov, bosta v 40 letih skupaj privarčevala okrogel milijon. Do istega zneska prideta tudi, če enkratno vložita 32 tisoč evrov v delnice.

V izračunu smo uporabili dve različni stopnji donosnosti, in sicer devet odstotkov, kolikor znaša povprečen donos na delniških trgih (100-letno povprečje donosnosti ameriškega indeksa S & P 500), in pet odstotkov, kolikor znaša povprečen donos obveznic (100-letno povprečje donosnosti ameriških obveznic). Manj časa ko varčujemo, težje uresničimo cilj.

Koliko bo denar vreden čez 40 let?

Zavedati se moramo tudi, da denar zaradi vpliva inflacije z leti izgublja vrednost. Z milijonom evrov si namreč čez 40 let ne bomo mogli kupiti enako kot z milijonom danes. Če v izračunu upoštevamo dvoodstotno letno stopnjo inflacije, ugotovimo, da bo ta denar vreden le 445.700 evrov (izgubil bo več kot 55 odstotkov vrednosti).

Pa sploh potrebujemo toliko denarja v pokoju?

Ali res potrebujemo milijon evrov v pokoju? Cilj pokojninskega varčevanja je ohranitev življenjskega standarda. Ob upokojitvi prihodki močno upadejo, saj znaša državna pokojnina le del plače pred upokojitvijo. Posplošeno mnenje finančnih svetovalcev je, da za dostojno življenje upokojenca zadošča od 70 do 80 odstotkov plače, ki smo jo imeli pred upokojitvijo. Recimo, da je bila naša plača 1.250 evrov, kar bi pomenilo, da bi po upokojitvi potrebovali med 875 in tisoč evri. Takrat namreč odpadejo nekateri izdatki, ki smo jih imeli, ko smo bili še zaposleni – npr. varčevanje za pokojnino, obrok posojila za hišo ali lizinga za avto. Povišajo se sicer nekateri drugi stroški, recimo stroški zdravljenja, potovanj… Višina potrebnih prihrankov je torej odvisna od našega življenjskega sloga. Zato je priporočljivo, da ta temelji na naših pričakovanih denarnih tokovih, in ne na neki fiksni številki.

Dovolj bo 10 letnih plač

Investicijska družba Fidelity priporoča, da imamo ob upokojitvi prihranke v vrednosti 10 letnih plač pred upokojitvijo. Če letno torej zaslužimo 15 tisoč evrov (1.250 evrov na mesec), moramo ob upokojitvi imeti okrog 150 tisoč evrov pokojninskih prihrankov.

Primeri: Mož in žena, ki se bosta v kratkem upokojila in zaslužita letno 15 tisoč evrov vsak, bosta skupaj potrebovala 300 tisoč evrov. Milijon evrov bi torej bil za ta par previsok cilj. Medtem ko bo denimo za mlad par z večjimi prihodki (recimo, da zaslužita vsak 2.500 evrov na mesec oziroma 30 tisoč evrov na leto) in se bosta upokojila šele čez kakšnih 40 let, ta cilj celo prenizek. Potrebovala bosta namreč 600 tisoč evrov pokojninskih prihrankov, milijon današnjih evrov pa bo vreden le še 445.700 evrov. Njun cilj bi torej moral biti še višji, in sicer 1.325.000 evrov (če upoštevamo, da se bo tudi njuna plača poviševala za dva odstotka na leto, enako kot inflacija).

Prihranki v različnih obdobjih?

Nekateri sploh ne varčujejo za pokojnino ali pa varčujejo premalo. Pogosti so izgovori, da bodo več varčevali, ko odplačajo posojilo, ko se otroci odselijo… Vendar se vsako leto zelo pozna. Prej smo izračunali, da mora oseba, ki varčuje le 30 let, varčevati vsaj enkrat večji znesek, da pride do enakega cilja, kot oseba, ki varčuje 40 let. Zelo priročno je priporočilo družbe Fidelity, koliko denarja bi morali imeti na pokojninskem računu pri določeni starosti. Iz tega priporočila si lahko vsak preprosto izračuna, ali je na pravi poti ali mora morda pospešiti varčevanje, da bo lahko v pokoju obdržal svoj življenjski standard (glej graf).

Primer: 40-letni Janez letno zasluži 15 tisoč evrov. Pri tej starosti mora imeti vsaj 45 tisoč evrov pokojninskih prihrankov (če enako zasluži tudi žena, morata imeti skupaj že 90 tisoč evrov sredstev). Ko bosta stara 50 let, bi morala imeti že 180 tisoč evrov pokojninskih prihrankov.

Res je, da je morda pri 30 letih, ko vzdržujemo otroke in odplačujemo posojila, težko varčevati za tako oddaljen cilj, vendar so začetna leta najpomembnejša. Ne pozabite, da je obrestnoobrestni račun najmočnejša sila vesolja.

Marko Ploj
O avtorju
avtor: Marko Ploj, univ. dipl. ekon., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, Finančna skupina Prima d.o.o.