info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
15
JUL
2013

Koliko nas bo stala pokojninska reforma?

Posted By :
Comments : Off

Osnovni namen pokojninske reforme, ki je v stopila v veljavo z letom 2013, je zagotovitev dolgoročne vzdržnosti pokojninske blagajne.  Z reformo se bo povišalo minimalno plačilo prispevkov za socialno varnost, glede na odstotek od povprečne letne plače zaposlenih v državi. Katere so še ostale pomembne spremembe na področju plačevanje prispevkov za socialno varnost? 

Glavni poudarki v novem zakonu:

  • Novi zakon ZPIZ-2 spreminja pogoje za upokojitev (npr. osnova za pokojnino je 24 najboljših zaporednih let)

  •  Osnova za obračun prispevkov za vse zaposlene in s.p. bo 60% povprečne plače (cca. 900 EUR bruto)

  • Za lastnike d.o.o. bo osnova 90% povprečne plače (cca. 1400 EUR bruto)

  •  Po ZPIZ-2 lahko gre premija za dodatno pokojninsko zavarovanje tudi lastnikom d.o.o. in s.p., v »strošek« podjetja (je davčno priznan odhodek).

Osnova za plačilo samozaposlenim se dviguje

Najnižja osnova, ki velja po novem zakonu je 60 odstotkov povprečne plače v Sloveniji, najvišja pa je 3,5-kratnik povprečne plače zaposlenih. Do sedaj je veljala najnižja osnova za minimalno plačo v višini 51 odstotkov povprečne plače v državi. Povprečna plača v državi je po zadnjih podatkih znašala 910 EUR.

Dvig na 60 odstotkov povprečne plače bo postopen. V letu 2013  se najnižja zavarovalna osnova še ne bo spremenila, v letu 2014 pa bo višja za odstotek, nato pa se bo vsako leto dvigovala za 2 odstotka, dokler leta 2018 ne bo dosegla  60 odstotkov minimalne plače.

Konkretneje: Po navedbah  Prve osebne zavarovalnice bo leta 2015 zavarovalna osnova namesto 763,06 EUR znašala 820,44 EUR  (kar je 54% povprečne plače oz. 57 EUR  več mesečno).

 

Plačilo prispevkov se bo povišalo tudi družbenikom in lastnikom podjetij

Za lastnike podjetij in hkrati vodilne v družbah se bo minimalno plačilo prispevkov za socialno varnost povišalo na 90% povprečne bruto plače (cca. 1400 EUR). Prehod na novo ureditev bo prav tako postopen.

Zaposleni

Osnova za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 60 odstotkov povprečne plače v državi.  Uvedba višje pokojninske stopnje bo postopna, v letu 2013 bo tako višja za en odstotek (iz 51 odstotkov povišanje na 52 odstotkov), nato pa se bo dvignila vsako leto za 2 odstotka. Končno osnovo 60 odstotkov bo dosegla leta 2018.

Kako to vpliva na višino pokojnin?

V en glas vsi zatrjujejo, da se kljub reformi, pokojnine ne bodo povišale. Po novem bomo sicer delali dlje in osnova za izračun pokojnine bo 24 zaporednih let, namesto 18.  Novost je tudi ta, da se od 1.1. 2013 lahko v dodatno pokojninsko zavarovanje vključijo tudi samozaposleni in lastniki podjetij in s tem uveljavljajo davčne olajšave. Pri tem velja opozoriti, da premija pri tem ne sme presegati 24% plačanih prispevkov oz. 5,84% bruto plače.

Marina Sreš
O avtorju
avtor: Marina Sreš univ. dipl. ekon., višja finančna svetovalka, Finančna skupina Prima d.o.o.