info@skupinaprima.si | 02 / 621 82 30
05
JAN
2015

Investirajte v znanje svojih otrok

Posted By :
Comments : Off

Star pregovor pravi: »Mali otroci, male skrbi. Veliki otroci, velike skrbi«. Vsekakor to drži tudi iz finančnega vidika. Najvišji stroški, s katerimi se starši soočajo, so prav stroški v študijskih letih.

Ocenili smo, koliko stane študent, ki študira izven svojega kraja bivanja v Sloveniji, če študij traja v povprečju 6 let.

Ocena skupnih stroškov študenta v 6 letnem obdobju:

  Mesečni stroški Stroški v 6 letnem obdobju
Najemnina s stroški 200 EUR 14.400 EUR
Prehrana 150 EUR ( 5 EUR/dan*30 dni) 7. 560 EUR
Šolske potrebščine 200 EUR/ leto 1.200 EUR
Nakup računalnika   900 EUR ( enkratni izdatek)
Stroški prevoza ( avtobus, vlak) 50 EUR/ mesečno 3.600 EUR
Prosti čas, šport 30 EUR/ mesečno 2.160 EUR
Mobitel 25 EUR/ mesečno 1.800 EUR
Žepnina 80 EUR/ mesečno 5.760 EUR
Smučanje, morje 300 EUR/ letno 1.800 EUR
Oblačila 50 EUR/ mesečno 3.600 EUR
SKUPAJ:                                                                                                                   42.380 EUR

 

Poudariti je potrebno, da smo pri naštevanju morebiti tudi kaj izpustili, ali pa umestili kaj nepotrebnega. Na končni izračun lahko vpliva množica dejavnikov, od ekonomsko-socialnega statusa staršev,oddaljenosti od kraja študija, do tega, da nekateri študenti prejemajo štipendije. Vsekakor veliko študentov, z namenom razbremenitve staršev, opravlja  študentska dela, s katerimi pomagajo financirati svoj študij.

Kako poskrbeti za otrokov študij?

“Če bi želeli starši v celoti sami prevzeti šolanje otroka, bi si morali od otrokovega rojstva naprej, vsak mesec dati na stran približno 90 EUR.”

Mesečno vplačevanje Doba vplačevanja Pričakovana povprečna donosnost Privarčevani znesek
90 EUR/ mesečno 19 let 9 % 42.367,00 EUR
90 EUR/ mesečno 19 let 4,25% 37.813,00 EUR

Vir: Lastni izračuni, pridržana pravica do napak

Ni pa nujno, da breme varčevanja prevzamejo le starši. Rezerve za otrokovo varčevanje vsekakor obstajajo, le če jih želimo videti. S tem mislim predvsem kupovanje nepotrebnih igrač in sladkih presenečenj. O tem lahko seznanite tudi sorodnike in stare starše, ki pomagajo prispevati k polnjenju študijskega sklada.

Preberite še: Kako postane vzajemni sklad darilo? 

V primeru, da gre za dolgoročnejše varčevanje, lahko prevzamemo nekoliko večje naložbeno tveganje, vsekakor pa to ni nujno potrebno za vsako ceno.

Šolstvo trenutno še brezplačno – kaj bi pomenile uvedbe šolnin?

V kolikor bi se študent odločil za izredni študij, stane šolnina na slovenskih fakultetah v povprečju 2.400 EUR letno. Če bi otrok študij zaključil v roku 6-tih let, znašajo celotni stroški šolnine 14.400 EUR. V kolikor bi država uvedla šolnine za redni študij, to ni zanemarljiv znesek. Ne pozabimo dejstva, da so opisane trenutne razmere za študij v Sloveniji. Vse več znanja, mednarodnih izkušenj in jezikov željnih študentov, se odpravi na študij v tujino, kjer stroški šolnine na eni izmed priznanih ameriških fakultet, lahko narastejo do 25.000 EUR letno.

Varčevanje, ki ga ne vidi država

Nedavno je marljive varčevalce na bankah razburilo dejstvo, da so jim zaradi varčevanja na banki ukinili ali znižali dodatek ali zvišali prispevek za vrtec. Ob tem naj opozorim, da obstaja na trgu ogromno možnosti varčevanj za otroke, ne da bi vplivali na znižanje socialnih transferjev.

To so predvsem različna otroška zajamčena varčevanje preko zavarovalnic ali investicijska zavarovanja. Tovrstne oblike varčevanj se ne štejejo kot premoženje, vse dokler se ne iztečejo, zato so primeren način varčevanja za otroke.

 

Marina Sreš
O avtorju
avtor: Marina Sreš univ. dipl. ekon., višja finančna svetovalka, Finančna skupina Prima d.o.o.